Заходи з безпеки життєдіяльності

Головна » Заходи з безпеки життєдіяльності   
Під час місячника ЦЗ другокласники вивчили план евакуації, вправлялися у використанні засобів індивідуального захисту, уважно слухали настанови медсестри.Всі діти взяли активну участь у Місячнику і навчилися не розгублюватися у НС.
Рольова гра "Обережно: невідомий предмет
3клас Дорожній рух
Опрацювання пам'ятки "Небезпека отруєння грибами"
 Цікаво і змістовно пройшов Єдиний день Дорожнього руху у 1 класі.Учні робили аплікації про Дорожній рух та вивчали Правила поведінки на дорозі.
Єдиний День безпеки дорожнього руху пройшов для другокласників плідно. Було опрацьовано дорожні знаки, правила переходу вулиці, переглянуто пізнавальний мультик. Школярі виявили неабияку активність.

Як створити недискримінаційне середовище у школі: покрокова інструкція для директора

Забезпечення рівного доступу до освіти і неупередженого ставлення до всіх дітей такі ж важливі завдання директора школи, як і забезпечення якості освітньої діяльності школи.

Принцип інклюзивності та справедливості в освіті передбачає, що всі діти повинні мати доступ до освітніх можливостей, що сприятиме досягненню ними кращих результатів у навчанні незалежно від статі, національності або достатку, освіти чи професії їхніх батьків.

Що таке дискримінація та як її виявити?

Дискримінація це ситуація, коли дитина чи група дітей за певними ознаками (інвалідність, місце проживання, добробут родини, стать, віра тощо) обмежується у користуванні правами, послугами, свободами без обґрунтованих правомірних причин. Прикладом прямої дискримінації може бути різниця у ставленні до різних груп дітей протягом навчання: від кого очікують і стимулюють до більших успіхів, скажімо, в математиці, кого вважають менш здібними, кого готові більше заохочувати, підтримувати тощо.

Якщо пряма дискримінація більшості людей зазвичай очевидна, оскільки полягає у менш прихильному ставленні, то з непрямою дискримінацією складніше. Непряма дискримінація проявляється через формально нейтральні правила, норми, критерії чи практику, коли певна людина або група людей опиняється у невигідному становищі порівняно з іншими, або отримує гірші умови. Прикладом непрямої дискримінації може бути ситуація, коли до школи потрібно прийти у певному одязі, а у окремої групи дітей через фінансовий стан родини немає такої можливості.

Поруч із дискримінацією завжди “ходять” упередження хибні або негативні думки про людину, що складаються наперед, а висновки про її здібності чи нахили робляться лише за певною ознакою. Наприклад, коли про людей ромської національності наперед думають як про нечесних або про дітей певної статі як про схильних до певних наук, гуманітарних чи природничих.

При визначенні, чи належним чином забезпечуються в школі права дітей, потрібно переконатись, що всі групи дітей різної статі, національності, стану здоров’я тощо, мають рівні права і можливості. Не менш важливо перевірити, чи відсутнє упереджене або дискримінаційне ставлення як до окремих дітей, так і груп дітей, об’єднаних певною ознакою. Особливу увагу у виявленні ознак дискримінації чи упереджень варто звернути, якщо у школі є діти та сім’ї-представники національних чи релігійних меншин, діти з особливими освітніми потребами, представники різних етнічностей та культур.

Перешкоди у забезпеченні недискримінаційного середовища у школі:

       Соціальні стереотипи і упередження, відсутність даних або недостатня кількість даних про реальні потреби різних груп людей за статтю, віком, майновим становищем тощо.

Наприклад, менше заохочення дівчат до IT сфери через стереотип, що це чоловіча професія, або хлопців до гуманітарних наук, оскільки вони вважаються “жіночими”.

       Організаційні розташування, розклад занять, логістика/транспорт, бюрократичні процедури.

Наприклад, відсутність пандуса може бути непомітна фізично здоровій людині, але буде перешкодою для людей на візках або батьків з дитячими колясками.

       Особисті економічні і фінансові можливості, стан здоров’я, релігійні переконання, національні традиції, велика кількість дітей у родині, кількість вільного часу поза школою тощо.

Наприклад, неврахування релігії дітей при викладанні певних предметів, зокрема християнської етики, або неврахування різниці в релігійних святах.

Як перевірити свої або чужі упередження?

Ми всі маємо припущення і певні упередження, які формуються культурним середовищем, поведінкою, сферою діяльності, робочою атмосферою тощо. Навіть якщо здається, що ставлення до всіх однакове, а припущення відповідають дійсності, завжди варто це перевірити, поставивши припущення під сумнів.

Додатково до індивідуальних упереджень школа може мати формальну і неформальну політику, традиції, норми, які можуть вплинути на формування упереджень учасників освітнього процесу. Завжди доцільно перевіряти, чи відповідають припущення реальному стану речей та як саме на освітній процес можуть впливати неформальні традиції школи.

Допомогти в цьому можуть збір інформації, консультації, опитування та наступні перевірочні запитання.

Ці запитання варто включити до анкет учнів та вчителів під час проведення самооцінювання школи. Також вони можуть бути корисними для саморефлексії директора при самооцінюванні школи.

5 кроків, щоб запобігти дискримінації у школі

Якщо відповіді на перевірочні питання просигналізували про проблему, або ж вона була виявлена у ході спостережень, або спілкувань із учасниками освітнього процесу, наступні 5 кроків допоможуть структурувати дії та уникнути повторюваності проблеми у майбутньому.

Крок 1. Аналіз ситуації

На цьому етапі варто детально проаналізувати всю наявну інформацію: зібрати відомості від сторін, на яких впливає ситуація, дані про релевантні законодавчі норми, правила, міжнародні стандарти, кращі практики позитивний досвід в аналогічних чи схожих ситуаціях, а також врахувати наявні соціальні, культурні та економічні умови. Варто використовувати лише достовірні джерела.

Наприклад, директора школи повідомили про випадок булінгу щодо учня чи учениці у школі. У такому випадку необхідно проаналізувати законодавство, що визначає булінг і алгоритм дій школи у такій ситуації (зокрема Наказ МОН 28.12.2019 №1646), інші джерела інформації із порадами фахівців (настанови Освітнього омбудсмена тощо).

Крок 2. Визначення сторін проблеми

Щоб вирішити проблему, особливо важливо розуміти, хто є її сторонами і чи є щодо цих осіб або груп осіб упередження (включаючи ваші власні).

Наприклад, батьки повідомляють про образливу поведінку групи учнів або учениць. Директорові слід з’ясувати, хто ті учні, на яких скаржаться батьки, чи належать вони до категорії малозабезпечених сімей або ж до національності, щодо якої розповсюджені певні упередження. Цю інформацію варто враховувати у роботі щодо запобігання можливій дискримінації за цими ознаками.

Важливо пам’ятати, що потрібно враховувати лише факти, а не припущення щодо схильності тієї чи іншої групи дітей до певної поведінки. Це потрібно враховувати також і у випадках, коли постраждалою стороною є дитина з певної категорії (внутрішньо переміщені особи, дитина з інвалідністю тощо). При визначенні сторін проблеми не варто також слідувати припущенням щодо можливих провокацій з боку постраждалої сторони: звинувачення постраждалих є недопустимим.

Крок 3. Виявлення потреб сторін

Збираючи інформацію про потреби сторін, важливо пам’ятати, що вони не можуть бути однаковими у всіх, наприклад, всього учнівства і вчительства. Втім, зібравши їх, ці потреби слід згрупувати та не вдаватись до зайвої індивідуалізації. Способами збору інформації можуть бути обговорення, опитування, дослідження, консультації, співбесіди, круглі столи тощо. Проте у будь-якому випадку доцільно виявити та врахувати позиції різних груп людей: різного віку, статі, стану здоров’я, національності тощо. Ці дані потрібні, щоб оцінити вплив ситуації/проблеми на різні групи осіб.

Варто пересвідчитись, що всі заінтересовані сторони змогли висловити свою позицію і були почуті. Для цього варто з’ясувати, чи наявні перешкоди в доступі до обговорень для певних груп осіб: чи всі зацікавлені сторони можуть отримати інформацію про обговорення, дістатися місця обговорень у визначений час, зрозуміти і почути інших, висловитись. На цьому кроці може бути виявлено, що відсутня певна інформація, є певні прогалини в даних, які потрібно заповнити. Наприклад, батьки учнів філій опорної школи можуть мати труднощі з доїздом на загальні батьківські збори.

Крок 4. Розроблення варіантів рішень

Використовуючи зібрані на попередніх кроках дані, формуємо декілька альтернативних варіантів вирішення ситуації/проблеми. На даному кроці також потрібно пересвідчитись, чи були враховані потреби та інтереси всіх сторін та оцінено різницю впливу і наслідків рішення на різних груп дітей, інших учасників освітнього процесу. Проаналізувавши впливи і ризики, обираємо оптимальне рішення. Якщо ви виявите, що рішення може мати негативні наслідки або нести ризики для деяких груп дітей або дорослих, варто оптимізувати такі рішення.

Наприклад, при визначенні заходів, які будуть найбільш ефективними для покращення дисципліни під час уроків, варто зібрати інформацію про вплив тих чи інших активностей (додаткові заняття та завдання, інша подача матеріалу тощо), а також вивчити, як вони можуть вплинути на ситуацію конкретної дитини (чи можливі погіршення взаємин з батьками, відсутність можливості відвідувати позашкільні заняття тощо). Варто також врахувати навантаження на вчительство у випадку ухвалення рішення про зміну подачі навчального матеріалу, реакцію на зміни батьків тощо.

Крок 5. Моніторинг та оцінка результатів

Моніторинг і оцінка результатів допоможуть виміряти ефективність обраного шляху вирішення проблеми, а також коригувати свої дії у майбутньому. Разом із тим постійний моніторинг ситуації допоможе надалі запобігти проявам дискримінації чи упереджень, передбачити у річному плануванні роботи закладу заходи щодо виявлення та профілактики дискримінації тощо.

Спостереження, моніторинги та опитування учасників освітнього процесу, що проводяться у ході самооцінювання школи, можуть стати дієвими інструментами на цьому шляху. Варто пам’ятати ознаки, за якими може відбуватись дискримінація, моніторити наявність учнівства та їхніх сімей з будь-якою із таких ознак та звертати особливу увагу на них при проведенні самооцінювання. Додавання до анкет запитань щодо проявів дискримінації у школі також допоможе здійснювати моніторинг та збирати інформацію.

Варто також відстежувати незаплановані результати для різних груп і продумувати позитивні дії спеціальні заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету і спрямовані на усунення виявлених нерівностей у можливостях чи дискримінації. Прикладом таких позитивних дій може бути проведення додаткових навчань/тренінгів для вчителів щодо виявлення та протидії цькуванню і дискримінації за ознаками статі, економічного статусу, національності, релігії тощо.

Наприклад, у школі часто трапляються бійки і ви хочете зменшити кількість таких інцидентів. У такому випадку потрібно визначити, яка кількість конфліктів трапляється за певний проміжок часу (місяць, три місяці тощо) станом на початок моніторингу. Це будуть ваші вихідні дані. Далі відповідальна особа має фіксувати кожен інцидент бійки та збирати інформацію про те, що сталось, хто був учасником, вік, стать дітей тощо. Порівняння ситуації із вихідними даними можна проводити раз на півроку й на основі отриманих даних робити висновки про успішність або неуспішність заходів з протидії конфліктам, коригувати їх.

Хід та результати усіх кроків варто фіксувати, а спосіб такого фіксування можна обирати самостійно. Рекомендується інформувати учасників освітнього процесу про зібрані дані (пам’ятаючи про захист персональних даних) та про ухвалені на їх основі рішення.

 

 
 
Лепбук "Будь помітним на дорозі"
 
 
 
 
 
 Бесіда "Пам'ятка пішохода"
 
 Тиждень безпеки в днз
Дидактична гра "Гаряче-холодне"
 
 
 
Тиждень БЖ. Розв'язання ситуацій' Правила поводження при виявленні маловідомих предметів, на новорічні та різдвяні свята"
 
"Місяць ЦЗ"
Під час місячника цивільного захисту учні вдосконалили свої знання з правил безпеки життєдіяльності, одягали протигази та засоби особистого захисту.
Бесіда " вибухонебезпечні предмети та дії при їх виявленні"
 
Цікавий та пізнавальний інструктаж з питань пожежної безпеки провів   Фахівець сектору ЗЗ з ПНС у Козятинському районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Вінницькій області капітан служби ЦЗ
    Медвідь Богдан Васильович
 
Незабаром починається сезон буряковозіння, у зв'язку з цим класні керівники та вихователі  провели рольову гру " обережно на дорозі"

10.09. класні керівники 1-11класів опрацювали пам'ятки "Небезпека отруєння грибами" . 

 

09.09 проводилися бесіди до дня дорожнього руху. Діти прослухали правила безпечної поведінки на дорозі. Класні керівники початкових класів разом з учнями повторили як правильно переходити дорогу.

 

05,03 відбувся перегляд презентацій «Профілактика ВІЛ-інфекцій», «Профілактика корона вірусу». Діти в доступній формі дізналися про попередження захворювання та зниження ризику інфікування на ВІЛ інфекцію та корона вірус.

 

27 лютого учні школи удосконалювали свої знання та вміння безпечного користування побутовою електротехнікою та пригадали правила електробезпеки. Школярі переглянули презентацію «Правила електробезпеки», вирішували проблемні ситуації та грали в рольові ігри.

 

 

20.02.20р.класними керівниками  було ознайомлено учнів 1 -11 класів з буклетами «Профілактика інфекційних  хвороб та педикульозу».


 

 

16.01.2020 було проведено діалог з учнями «Здоровий спосіб життя», де обговорювались питання щодо здорового харчування, загартування організму та санітарна гігієна учнів.

 

Вчителі нашого закладу 5 грудня 2019 року провели практикум «Попередження інфекційних хвороб та харчових отруєнь»

14 листопада выдбувся єдиний день дорожнього руху у дитячому садку

 

 

 

 Протягом 11-15 листопада серед учнів 1-4 класів організовано та проведено екскурсію-практикум з правил дорожнього руху «Знай і виконуй правила дорожнього руху», а також вікторину Світлофор Моргайко».

 

 

7 листопада для учнів 1-11 класів було проведено районну гру «Правила пожежної безпеки». Учасники освітнього процесу пригадали номери телефонів служб порятунку, правила поведінки під час виникнення пожежі, способи надання першої медичної допомоги.

 

 

 Тиждень цивільного захисту на тему « Попередження інфекційних хвороб та харчових отруєнь» пройшов у вигляді бесіди . Учні продемонстрували свої знання стосовно того, як уберегтися від харчових отруєнь . Крім того , отримали багато нової та корисної  інформації про небезпеку та види інфекційних хвороб. 

 

 Місячник цивільного захисту. 24 вересня учні 5-6 класів переглянули навчальний фільм з цивільного захисту. Діти повторили правила поведінки під час сигналу Увага всім!

01 жовтня в рамках місячника цивільного захисту рятувальники Державної пожежної частини №11 м.Козятин провели навчально-виховні заняття для учнів школи. Спочатку у формі бесіди, а потім практичних занять, рятувальники навчали дітей основним правилам пожежної безпеки. Фахівці ДСНС розповіли школярам, від чого найчастіше виникають пожежі та яких заходів слід вживати, щоб попередити загорання. Також представники Служби порятунку роз’яснили алгоритм дій у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, зокрема під час виникнення пожежі.

 

В дошкільному відділенні пройшов тиждень безпеки дитини. Кожен день мав свій напрямок: дитина серед людей, дитина вдома, дитина і вулиця, дитина і вогонь, дитина і природа. Були проведені тематичні бесіди, ігри, моделювання ситуацій, малювання на асфальті, екскурсії-огяди до пральні та стенда пожежогасіння закладу. Без уваги не залишилась робота з батьками. Щоденно у батьківських куточках були розміщені відповідні пам'ятки. Діти отримали масу знань та задоволення.

26 квітня у Широкогребельському ЗНВК пройшов День цивільного захисту. Розпочався він  лінійкою «Життя – найвища цінність. Бережіть його!». Протягом дня школярі переглядали фільми з  ЦЗ, брали участь у тренінгу «Використання найпростіших засобів захисту органів дихання», демонстрували практичні дії під час евакуації  зі школи на час пожежі.  Учні активно брали участь у грі «Школа виховання» та у комбінованих естафетах.

 

 

 

8 лютого відбулася гра між учнями 9-11 класів «Мандрівка країною здоров’я». У ході гри учасники за допомогою тестування виявляли схильність до шкідливих звичок. Брали участь у конкурсах « Антиреклама», емблема «Ми проти». Школярі активно обговорювали різні питання, зацікавлено вели дискусію. 

 

Рольова гра з батьками " Учасники  дорожнього руху"

 

 

 

 

У п’ятницю, 1 лютого відбувся практикум для учнів «Правила дорожнього руху». Школярі  демонстрували знання правил, дорожніх знаків, вправність переходу через дорогу, виходу з автобуса, відповідали на питання вікторини.

 

В рамках Проведення місячника ЦЗ учні 3-6 класів відвідали Козятинську пожежно-рятувальну частину. Під час екскурсії учні мали змогу розширити уявлення про роботу рятувальників, транспорт спеціального призначення та способи гасіння пожеж.

В рамках Місячника ЦЗ у Широкогребельському ЗНВК, протягом 01 – 05.10 2018 р., було проведено практичне відпрацюваня евакуації у дошкільному та шкільному відділеннях, старшокласники виготовили буклети з ЦЗ. Класні керівники провели рольові ігри з учнями 1-11 класів на тему : «Стороння людина на території школи», «Підозрілий предмет».

 

Тиждень безпеки дитини.

У дошкільному відділенні пройшов тиждень безпеки дитини, під час якого присутні отримали і закріпили знання, уміння і практичні навички з особистої безпеки на випадок екстремальних ситуацій.

Під час проведення заходів з безпеки життєдіяльності учні школи переглянули відео про безпеку на воді. Потім,об’єднавшись у групи , складали  пам’ятку « Правила  безпечної поведінки біля водойм та на воді».

 


 


Всі новини
  • Контакти